Kondenzačný kotol len na vykurovanie je pre väčšinu domácností nedostačujúci. Kotol by mal okrem vykurovania zvládnuť aj prípravu teplej vody. Teplú vodu možno pripravovať prietokovým spôsobom – vo vstavanom alebo v prídavnom zásobníku. Kotly s prietokovým ohrevom vody sa odporúča umiestňovať v priestoroch s jedným, maximálne dvomi odbernými miestami, ktoré nie sú od seba veľmi vzdialené. Voda sa v nich ohrieva priebežne, preto sa považujú za efektívne zdroje prípravy teplej vody. Účelnú a komplexnú kombináciu predstavuje spojenie kotla so zásobníkom, ktorý je priamo súčasťou kotla alebo ho prostredníctvom trojcestného ventilu možno jednoducho ku kotlu pripojiť. Ohrev vody v zásobníku zaručuje stabilnú teplotu vody. Kotly so zásobníkom môžu zásobovať teplou vodou viacero odberných miest, ktoré sú dispozične vzdialené od zdroja tepla. Ak domácnosť tvorí menší počet osôb, optimálnym riešením je zásobník s vrstveným ukladaním vody zhora nadol bez premiešavania jednotlivých vrstiev. Za krátky čas po zapnutí kotla možno mať dostatočné množstvo teplej vody.
 V prípade, že je v dome viac kúpeľní, alebo užívateľ uprednostňuje kúpanie pred sprchovaním, vhodný je kotol s technológiou, ktorá zahrňuje kombináciu dodávky teplej vody prietokovým a akumulačným spôsobom. Súčasnou dodávkou vody možno už v priebehu 10 minút získať až 185 litrov teplej vody. Štvor- a viacčlennej rodine sa už oplatí investovať do solárnej prípravy teplej vody, čím sa prostredníctvom solárneho zásobníka dodatočne zvýši kapacita teplej vody. Inovatívnym riešením je beztlakový drain-back systém – riešenie s voľným stečením solárnej kvapaliny naspäť do solárneho výmenníka. Výmena starého kotla prinesie nižšie prevádzkové náklady a efektívne šetrenie energiou.

Back to top