jeho prednosťou je časové riadenie vykurovania, prípravy teplej vody a cirkulačného čerpadla na základe požiadaviek používateľa.
 
Slovo má odborník
 Ing. Jaroslav Rehuš, vedúci oddelenia podpory predaja Vaillant Group Slovakia
 
Aké úkony sprevádzajú výmenu starého kotla za nový kondenzačný? Je nevyhnutnou podmienkou aj nadimenzovanie radiátorov, aby bola výmena účinná, respektíve čo všetko treba zvážiť pri rekonštrukcii vykurovania, aby kondenzačný kotol pracoval čo najúčinnejšie, ak má nahradiť starý, napríklad plynový kotol?
 Výmena starého kotla za nový kondenzačný nemusí byť až taká náročná, ako si ľudia myslia. Staršie vykurovacie systémy sú zväčša predimenzované a často pracujú s teplotou vykurovacej vody na hranici kondenzácie. V takomto prípade nie je nutné radikálne zasahovať do systému a meniť radiátory. Ak je vykurovací systém navrhnutý presne a vyžaduje si vyšší teplotný spád vykurovacej vody, napríklad 70/50 °C, stačí zväčšiť plochu radiátorov približne o 50 %, aby sa dalo pracovať s teplotným spádom vhodným pre kondenzačné kotly. Takéto prípady sa v praxi vyskytujú len zriedka. Na maximálne využitie kondenzačného kotla by sa mala vždy používať ekvitermná regulácia. Jej výhodou je, že kotol v prechodnom období pracuje vždy s nízkou teplotou vykurovacej vody – v kondenzačnom režime. Takáto prevádzka kondenzačného kotla je vždy efektívna a šetrí prostriedky potrebné na vykurovanie. Pri výmene plynového kotla za kondenzačný však nesmieme zabudnúť na nevyhnutnosť odvodu skondenzovanej vody do kanalizácie. V opačnom prípade by sme museli kondenzát vynášať vo vedrách, čo nie je vôbec pohodlné. Ak nemožno priviesť kanalizáciu ku kotlu, dajú sa použiť aj malé prečerpávacie čerpadlá, ktoré sú schopné vytlačiť kondenzát aj o jedno podlažie.
 Druhá dôležitá časť kotlov je komín alebo odvod spalín. Komíny, ktoré sú vhodné pri klasických kotloch, nie vždy možno použiť aj pri kondenzačnom kotle. Treba vždy kontaktovať oprávnenú firmu, aby posúdila jeho vhodnosť, prípadne navrhla riešenie na správny spôsob odvodu spalín.
 
Aké je využitie kondenzačného kotla na ohrev vody?
 Podľa spôsobu použitia na prípravu teplej vody môžeme kotly rozdeliť na kotly so zabudovaným prietokovým ohrevom vody a kotly, ktoré zohrievajú teplú vodu v zásobníku. Pri príprave teplej vody prietokovým spôsobom kotol pracuje s teplotou vykurovacej vody, ktorá je závislá od prietoku a nastavenej teploty teplej vody. Aj v takomto prípade kondenzačné kotly pracujú s účinnosťou približne 96 až 98 %, čo je v porovnaní s klasickým plynovým kotlom o 5 % viac. Oba spôsoby prípravy teplej vody zabezpečujú čo najlepšie využitie kondenzačného kotla pri zabezpečení maximálneho komfortu teplej vody.
 
Zateplenie a výmena okien staršieho rodinného domu verzus výmena kotla, respektíve rekonštrukcia vykurovacej sústavy. Aký je postup?
 Pri rekonštrukcii staršieho domu sa odporúča urobiť celkovú rekonštrukciu v jednom roku. Nie vždy to však finančné prostriedky dovoľujú. V takomto prípade je vhodné v prvom rade zrekonštruovať miesta najväčšieho úniku tepla – okná a stropy. Potom by mala nasledovať rekonštrukcia fasády spojená so zateplením a nakoniec rekonštrukcia vykurovacej sústavy, pričom treba zohľadniť nižšie tepelné straty domu. Toto poradie sa dá, samozrejme, zmeniť podľa miest najväčších tepelných strát. V každom prípade sa pri rozsiahlej rekonštrukcii odporúča kontaktovať odbornú firmu, ktorá má dlhoročné skúsenosti v danej oblasti a vie zabezpečiť aj projektovú dokumentáciu a porovnanie jestvujúceho stavu so stavom po rekonštrukcii.
 
 
Text: Silvia Neuročná
Zdroj: Všetko o rekonštrukcii bytu a domu, JAGA GROUP, s.r.o.

Back to top