Vykurovacia technika dostala počas tohtoročnej tuhej zimy poriadne zabrať. Podrobte ju preto servisnej prehliadke. Bude vám ešte dlho slúžiť a získate istotu, že nemíňate peniaze nadarmo.
 
Záťaž na plynový spotrebič v chladnom období pocítilo viacero jeho komponentov a súčiastok . Z toho dôvodu je nutné prevádzať v pravidelných ročných intervaloch servisné prehliadky, ktoré zrenovujú chod vášho zariadenia. V opačnom prípade môžete očakávať zvýšenie spotreby plynu až o 25%.
 
 Vyhnite sa stratám
 
Zvyšovanie nadmernej spotreby plynu je pomalým a trvalým procesom a jeho miera závisí z väčšej časti od zanedbania starostlivosti o kotol a vykurovaciu sústavu. „Zvyčajne si ho bežný užívateľ nevšimne. Z technického hľadiska je to spôsobené hlavne usadeninami na tepelnom výmenníku a pri tradičných kotloch aj  zmenou zmiešavacieho pomeru plyn / vzduch. To má za následok väčšiu spotrebu plynu, ktorý zhorí nedokonale  a tým pádom menej odovzdaného tepla do domácnosti. V dôsledku toho dostane užívateľ „málo muziky za veľa peňazí“, čo si určite nik neželá“, hovorí Ing. Ireneusz Stepien, manažér služieb a servisu spoločnosti IMMERGAS, s.r.o. Najhoršími prípadom zanedbanej starostlivosti o plynový spotrebič je únik CO, alebo plynu do priestoru, v ktorom je zariadenie nainštalované.
 
CO je jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý je pri nadýchnutí životu nebezpečný. Z toho dôvodu sú pravidelné kontroly akýchkoľvek plynových spotrebičov obzvlášť dôležité práve pri inštaláciách priamo v interiéri. Pri úniku plynu môže v krajnom prípade tak isto dôjsť k poškodeniu majetku užívateľa. V tejto súvislosti treba uviesť jednu zásadnú  informáciu. V prípade poškodenia majetku  v dôsledku úniku plynu nemusia poisťovne preplatiť spôsobenú škodu, a to ani vtedy ak je objekt poistený proti výbuchu. Stane sa tak v prípade, že užívateľ nemá k dispozícii dva doklady: revíznu správu o inštalácii plynového zariadenia a doklad o vykonaní pravidelnej kontroly plynového zariadenia. Žiaľ vlastníci bytov a správcovia budov túto skutočnosť často krát ignorujú buď z ľahostajnosti, alebo nevedomosti.
 
 Minimum úsilia
 
Servisné prehliadky netreba podceňovať a dá sa na nich prakticky len získať.  Servisný technik v domácnosti vymení opotrebované súčiastky, diagnostikuje a odstráni chyby vo fungovaní kotla. Zabezpečenie prehliadky zariadenia pri tom nevyžaduje veľa úsilia. Stačí zistiť kontakt na autorizovaného resp. zmluvného servisného technika výrobcu a dohodnúť si prehliadku. V dnešnej dobe je bežné, kvôli ľahšej dostupnosti servisného technika, zverejňovať kontaktné údaje na firemných webových stránkach (napr. www.immergas.sk). Kvôli lepšiemu prehľadu sú zobrazené na ilustratívnej mape Slovenska spolu s emailovou adresou a telefónnym číslom technika. Užívateľ si tak vyberie odborníka ktorý pôsobí v blízkosti jeho bydliska, čo urýchli a zlacní servisnú kontrolu.
 
Podľa slov odborníkov je najvhodnejším časom na realizáciu servisnej prehliadky jar alebo leto. Dôvodom je fakt, že počas zimnej sezóny je kotol celoročne najviac vyťažený, čo má za následok väčšie opotrebovanie a teda aj nutnosť jeho údržby. „Na servisné prehliadky si väčšina užívateľov spomína v poslednej chvíli v jeseni pred zimou. Keďže týmto vzniká obrovský dopyt po prehliadkach v pomerne úzkom časovom období, stáva sa, že užívatelia musia čakať na servisného technika aj niekoľko týždňov. S tým sa môže spájať aj výška poplatku za poskytnutú službu.“ uvádza I. Stepien.
 
Čo hovorí zákon:
 
Povinnosť vykonávať servisné prehliadky ukladá aj zákon. Zákon o energetike č. 656/2004 Z.z. § 49, ale i vyhláška 508/2009 uvádzajú, že každý majiteľ domu alebo bytu je zodpovedný za udržiavanie odberného plynového zariadenia v „zodpovedajúcom“ technickom stave. Všetky plynové zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním (nie len kotly, ale aj sporáky či plynové ohrievače) s výkonom od 5 kW do 500 kW, majú povinnosť byť podľa vyhlášky jedenkrát ročne prehliadnuté.. Spomínaný zákon o energetike uvádza tak isto, že montovať, rekonštruovať, modernizovať, opravovať, vykonávať údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení môžu len osoby odborne spôsobilé podľa osobitných predpisov.
Nesprávna inštalácia
 
Mnoho porúch vo fungovaní kotlov má svoj pôvod v nesprávnej inštalácii. Nekvalitná a často finančne nenáročná služba montážneho technika sa môže ľahko vypomstiť počas neskoršieho užívania. Nedostatočná filtračná armatúra, nesprávne vyhotovené spoje, zlá kombinácia použitých prvkov, či materiálov a neupravená kúrenárska voda už spôsobili veľa krát ťažkosti. Pred inštaláciou zariadenia preto klaďte dôraz na profesionalitu montážneho technika.
 
  
… článok z http://www.baumagazin.sk

Back to top