Pravidelná kontrola odhalí nedostatky

Odhaliť nedostatky vykurovacieho zariadenia pomôžu najmä pravidelné prehliadky. Zanedbanie údržby sa nevypláca – môže totiž dôjsť k vzniku závažných porúch a predčasnej nefunkčnosti kotla, škodám na majetku, ba až na ľudskom zdraví. Optimálne je, ak si revíziu kotla naplánujete vždy pred začiatkom vykurovacej sezóny. Ak sa ukáže, že kotol nespĺňa požadované parametre, stihnete ho ešte do zimy vymeniť. Len optimalizovaný chod kotla, jeho vyčistenie a správne nastavenie prináša používateľovi istotu dostatku tepla, ale súčasne aj nižších nákladov na vykurovanie.
 Povinnosť pravidelnej kontroly kotlov vyplýva zo zákona o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Týka sa kotlov s výkonom od 20 kW vrátane tých, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn, ďalej vykurovacích sústav, ktorých súčasťou je kotol starší ako 15 rokov, ako aj klimatizačných sústav s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.
Výmenou starého kotla za nový, moderný môžete ušetriť až 30 % nákladov na vykurovanie.
 Zavedením pravidelných kontrol kotlov je záujem zvýšiť účinnosť zariadení a znížiť množstvo emisií oxidu uhličitého, ktorý sa vypúšťa do ovzdušia. Pri nezabezpečení pravidelnej kontroly hrozí používateľovi pokuta až do výšky 333 €.