Ak už meníte starý kotol za nový, mali by ste si zvoliť kotol s modernou a účinnou reguláciou. Kvalitná regulácia by mala rýchlo a bez problémov reagovať aj na väčšie teplotné výkyvy a udržiavať nastavenú teplotu na konštantnej úrovni. Zvýšenie teploty v miestnosti o 1 °C predstavuje zvýšenie celkových nákladov až o 6 %. Spolupráca kondenzačného kotla s ekvitermnou reguláciou by mala byť dnes už samozrejmosťou. Ide o reguláciu, ktorá sama zhodnotí teplotu vonkajšieho aj vnútorného vzduchu a na základe zisteného stavu zvýši alebo zníži teplotu vykurovacej vody. Snímač vonkajšej teploty sleduje teplotu v exteriéri a prispôsobuje teplotu vykurovacej vody. Kotol je tak schopný pracovať v kondenzačnom režime aj počas zimného obdobia.
 Maximálnu efektívnosť prinášajú aj priestorové eBus regulátory, ktoré využívajú spôsob obojsmernej komunikácie s kotlom – nepretržite sa vymieňajú a porovnávajú dáta medzi regulátorom a kotlom. Kotol je tak informovaný o zmenách teploty v miestnosti prostredníctvom izbového regulátora a teplote vonkajšieho vzduchu z vonkajšieho snímača. Na základe týchto zmien upravuje podľa zvolenej ekvitermnej krivky svoj výkon do vykurovacieho systému.
  o.

Back to top