Nielen do podlahového a nízkoteplotného systému
 
 V prípade odhalenia nedostatkov vyberte nový kotol. Rozhodovať sa treba na základe investičných nákladov, ceny a dostupnosti paliva, úspor energie, účinnosti, ale aj šetrnosti kotla vo vzťahu k životnému prostrediu. Kritériom je aj jeho výkonový rozsah. Vďaka modulovanému výkonovému rozsahu používateľ získa istotu plynulého vykurovania počas celej vykurovacej sezóny. Ak kotol nemá dostatočný výkon, interiér nevykúri. Naopak, pri veľkom výkone bez regulácie bude obytný priestor prekúrený. Kotol s plynulou moduláciou výkonu nastaví optimálne vykurovanie, zároveň sa zníži spotreba plynu a zvýši sa životnosť kotla. Zvážiť by ste mali aj funkciu, ktorú má kotol spĺňať vo vašom dome – či má slúžiť výlučne na vykurovanie miestností, alebo aj na ohrev vody. Pri výbere treba brať do úvahy aj rozloženie miestností v dome: počet kuchýň a kúpeľní alebo aj to, ako ďaleko sú situované od kotla.
 Na trhu je niekoľko typov palív a druhov kotlov, z ktorých si môžete vybrať. Aký kotol uprednostniť? Kondenzačná technika nie je vhodná len pri podlahovom alebo nízkoteplotnom systéme. Kondenzačný kotol v porovnaní s klasickým je úspornejší aj v systéme s vyšším teplotným spádom. V porovnaní so zastaranými kotlami majú kondenzačné o 17 až 30 % vyššiu účinnosť. Na rozdiel od klasických kotlov, kde spaliny bez ďalšieho využitia odchádzajú von komínom, dokážu využiť aj teplo obsiahnuté vo vodnej pare spalín. Pri využívaní kondenzačného tepla sa znižuje spotreba plynu, čím sa znižujú aj celkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Back to top