O NÁS

Spoločnosť Erik Sedlák LAHER pôsobí v oblasti montáže plynoinštalačného a vodoinštalačného materiálu, ako aj v oblasti montáže ústredného kúrenia už od roku 1990.

Prevádzka spoločnosti ako aj predajňa plynoinštalačného, vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu sa nachádza na Mierovej ulici č. 24 v Želiezovciach.

Okrem obchodnej činnosti sa zaoberáme:

  • montážou plynoinštalácie (od plynomeru k spotrebičom)
  • realizáciou STL distribučných a pripojovacích plynovodov (od bodu napojenia plynovodu k hranici pozemku)
  • odbornými prehliadkami a odbornými skúškami plynových zariadení
  • montážou ústredného kúrenia
  • montážou tepelných čerpadiel (Národný projekt „Zelená domácnostiam“)
  • zemnými prácami
  • vykonávaním servisných prehliadok a opráv plynospotrebičov (okrem plynových sporákov).

Na výkon uvedených činností disponujeme potrebným technologickým vybavením a všetkými potrebnými oprávneniami, osvedčeniami, certifikátmi.
Na montáž používame výlučne certifikované komponenty a materiály.

Pôsobíme hlavne v okresoch Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce, v prípade potreby aj v okrese Komárno, Banská Štiavnica či Krupina.

Poskytujeme kvalitné služby za rozumné ceny. Spokojnosť našich klientov je pre nás prvoradá.

Našich zákazníkov počúvame a snažíme sa čo najviac vyhovieť ich individuálnym požiadavkám. 
Dbáme predovšetkým na kvalitu výroby, spoľahlivosť v dodržiavaní dohodnutých termínov, pružnosť pri zmenách, prijateľné ceny.

1650

ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV

960

SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

montáž plynoinštalácie
realizácia STL distribučných a pripojovacích plynovodov
montáž ústredného kúrenia
montáž tepelných čerpadiel
servisné prehliadky a opravy plynospotrebičov
zemné práce

Spoločnosť Erik Sedlák LAHER je

oficiálnym aliančným partnerom

Spoločnosti SPP

ODPORÚČANÝ ZHOTOVITEĽ  je zhotoviteľ, ktorý má oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach, ktoré sú majetkom, resp. v užívaní SPP – distribúcia, a.s. (ide o práce potrebné na prepojenie Vášho pripojovacieho plynovodu k existujúcej distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.).

CHCETE VEDIEŤ VIAC O NAŠEJ SPOLOČNOSTI?
ZAUJÍMA VÁS, ČO EŠTE ROBÍME?

NAŠE OPRÁVNENIA A CERTIFIKÁTY

Back to top