NAŠE SLUŽBY

Vyberte si z portfólia našich služieb v oblasti montáže a servisu plynovodov, plynospotrebičov a vykurovania

PLYN

VYKUROVANIE

Plynovody

S realizáciou STL distribučných a pripojovacích plynovodov máme mnohoročné skúsenosti.
Patríme medzi odporúčaných zhotoviteľov plynovodov SPP-distribúcia, a.s. Na výkon týchto činností máme potrebné oprávnenia, povolenia a certifikáty. Naši pracovníci spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti a pravidelne sa zúčastňujú aktualizačných školení a seminárov.

Vnútorná plynoinštalácia

Vnútornú plynoinštaláciu (tzn. od hlavného uzáveru plynu k uzáverom plynových spotrebičov) realizujeme pomocou materiálou, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou.

Montáž a rekonštrukcia ústredného kúrenia

Dlhoročné skúsenosti s montážou zúročíme pri realizácii vášho nového, alebo rekonštrukcii vášho staršieho ústredného kúrenia. Nainštalujeme vám rôzne systémy vykurovania od jednoduchších, až po zložitejšie systémy.

 • dodávka a montáž plynových kotlov a iných typov vykurovacích telies
 • dodávka a montáž rozvodov vykurovaniea z rôznych druhov materiálu

V našej ponuke uprednostňujeme plynové kondenzačné kotly značiek Buderus a Vaillant.

Na základe projektovej dokumentácie ústredného kúrenia a obhliadiaky objektu navrhneme pre vás to najvhodnejšie riešenie vykurovania.

ico_zel_dom

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Inštaláciu Tepelných Čerpadiel podporenú z národných projektov „Zelená domácnostiam“ :

 • zabezpečujeme prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • zmluvu o preplácaní poukážok máme uzatvorenú so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA)
 • sme uvedení v zozname oprávnených zhotoviteľov.

Spolupracujeme so značkami Vaillant Group a Buderus.

SERVIS A PREHLIADKY PLYNOSPOTREBIČOV

SERVIS A PREHLIADKY KOTLOV

Povinnosť vykonávať servisné prehliadky vyplýva zo zákona.
Zákon o energetike č. 251/2012 Z.z., ale i vyhláška 508/2009 uvádzajú, že každý majiteľ domu alebo bytu je zodpovedný za udržiavanie odberného plynového zariadenia v „zodpovedajúcom“ technickom stave. Všetky plynové zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 500 kW, majú povinnosť byť podľa vyhlášky jedenkrát ročne prehliadnuté.
Na základe oprávnenia na výkon činnosti a servisnej zmluvy vykonávame prehliadky  plynových spotrebičov (okrem plynových sporákov) značiek:

Buderus, Protherm, Vaillant, Immergas, Viessmann, Destila, Leiber, Karma,     Quadroflex.

 • Ročné kontroly
 • Záručné a pozáručné opravy
 • Čistenie kotlov
 • Montáž a zapojenie kompletnej regulácie
 • Spustenie kotlov do prevádzky
Zanedbanie pravidelnej údržby plynospotrebičov  sa nevypláca a môže dôjsť k vzniku závažných porúch, predčasnej nefunkčnosti spotrebiča, ku škodám na majetku, a v najhoršom prípade i na ľudskom živote a zdraví!

ZEMNÉ PRÁCE

V závislosti od podmienok vykonávame terénne práce nasledovnými spôsobmi:

 • ručne
 • minibágrom
 • pretláčaním pod komunikáciu

Vlastníme minibáger značky Wacker Neuson.

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe projektovej dokumentácie  a obhliadky miesta realizácie.

Back to top